Direct betalen 0511 820 239

25 september 2019
Week van de Rechtspraak – 23 t/m27 september 2019

Ook gerechtsdeurwaarders hebben in hun dagelijkse praktijk te maken met de rechtspraak in de breedste zin van het woord. Gerechtsdeurwaarders houden zich immers ook bezig met de tenuitvoerlegging van de vonnissen welke door rechtbanken en gerechtshoven zijn uitgesproken. In dit artikel van de Rechtspraak zelf wordt gewezen op de mogelijkheid om zelf je kennis te verbreden daar waar het gaat om wat de rechters en raadsheren dagelijks doen.

In aanvulling hierop kunt u hier lezen met welke taken en werkzaamheden de gerechtsdeurwaarder zich in zijn algemeenheid mee bezig houdt:

“Het ambtelijk werk van de gerechtsdeurwaarder bestaat onder meer uit het oproepen van personen om voor de rechter te verschijnen (dagvaarden) en het uitvoeren van door de rechter uitgesproken vonnissen en door speciaal aangewezen instanties uitgevaardigde dwangbevelen. In het vonnis of dwangbevel staat wat iemand moet betalen en waarom hij daarvoor is veroordeeld. Zo’n vonnis of dwangbevel zou natuurlijk iedereen rustig naast zich neer kunnen leggen, wanneer niet iemand was aangewezen om zonodig de nodige dwang uit te oefenen. De ambtenaar die hiervoor is aangesteld is de gerechtsdeurwaarder. Wordt dus niet aan het vonnis of het dwangbevel voldaan, dan kan de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op bijvoorbeeld het loon, de uitkering, het huis of de inboedel. Op deze wijze wordt alsnog betaling verkregen.” (bron: KBvG)

Een breed scala aan werkzaamheden, maar uiteraard houdt de gerechtsdeurwaarder zich ook nog met andere taken bezig. Zo houdt hij toezicht bij veilingen, maakt op verzoek processen-verbaal van constatering op en is ook de aangewezen persoon voor het doen uitvoeren van een gerechtelijke ontruiming. Daarnaast is de gerechtsdeurwaarder, met zijn specifieke kennis op het gebied van meerdere rechtsgebieden, waaronder beslag- en executierecht, huurrecht, procesrecht regelmatig een vraagbaak voor juridische vragen op diverse rechtsgebieden.

Meer informatie >

Ons totaalpakket van ambtelijk juridische diensten

Wij geven deskundig advies, bieden mogelijke oplossingen aan en kunnen snel handelen. Ontdek onze dienstenOnze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies